Adres
Zainteresowania zawodowe
Dydaktyka

Zenon Zb±szyniak

Politechnika Poznańska
Instytut Matematyki
Zakład Analizy Funkcjonalnej i Numerycznej
ul. Piotrowo 3a/717
60-965 Poznań
e-mail: zenon.zbaszyniak@put.poznan.pl

Zainteresowania zawodowe

  • analiza funkcjonalna
  • geometria przestrzeni Banacha
  • gładko¶ć w przestrzeniach Orlicza

Dydaktyka

  • analiza numeryczna
  • matematyka dyskretna
  • analiza matematyczna

Informatyka

Automatyka i Robotyka

Mechanika i Transport

Inżynieria Srodowiska

Elektrotechnika